Pavedekret 'Abusionibus' 14??


fra Friedberg 2,

spalte 1190 til 1191

Clem lib. V tit IX cap 2.
 
1     Caput 2.
2 Repetit concilium generale de quaeatoribus non admittendis sine literis apostolicis vel dioceannorum, et addit, per diocesanos literas apostolicas prius examinari. II. de Ioann. Andr. -- §. 1. Ponit octo reprehensibiles casus quaestorum, quos fieri prohibet, et contraria privilegia revocat. Ioann. Andr. -- §. 2. Deliquentes quaestores per episcopos puniri praecipit, non obstantibus privilegiis. H. d. Ioann Andr. 
3  Idem (1) 
4         Abusionibus, quas nonnulli eleemosynarum quaestores in suis proponunt praedicationibus, ut simplices decipiant et aurum subtili vel fallaci potius ingenio extorqueant ab eisdem, quum in animarum cedat (2*) periculum et scandalum plurimorum, viam, prout est nobis possibile, praecludere cupientes, iuxta statuta (3*) concilii generalis duximus prohibendum districte, ne quaestores aliqui, nisi apostolicas vel dioecesani episcopi literas exhibuerint, quomodolibet admittantur, nec permittantur, quum solum ipsis competat indulgentias sibi concessas insinuare populo, et caritativa postulare subsidia suppliciter ab eodem, ullatenus ipsi populo praedicare, nec aliud exponere, quam quod in literis continebitur supra dictis.         De misbrug eller overdrivelser, som en del afladsprædikanter fremfører i deres prædikener, for bedre at kunne narre de enfoldige og med fordækthed og bedrag klemme guldet ud af dem, eftersom det er til fare for sjælene og til forargelse for mange, de bør ligeud forbydes, når vi, så vidt vi kan, stræber efter udelukkende at følge den vej, som er fastsat af det almindelige koncils statutter, så at ingen afladsprædikanter på nogen måde må opnå tilladelse, medmindre de kan fremvise pavelige eller biskoppelige afladsbreve, og så at de ikke må have lov til, når de fremlægger den aflad, de har fået, og søger at bejle til folket, og påstår, at der ved forbøn kan opnås kærlig hjælp gennem afladen, nogensinde at prædike mere for folket, og ikke fremlægge andet end hvad der indeholdes i de ovennævnte afladsbreve. 
5  Literas quoque apostolicas dioecesani episcopi, ne quid fraudis commiti valeat per easdem, antequam admittant, quaestores ipsis examinet diligenter.  Og før nogen får lov til at drage rundt med pavelig eller biskoppelige afladsbrev, bør biskoppen omhyggeligt eksaminere disse afladshandlere, for at der ikke skal begås noget bedrag gennem dem. 
6  §. 1. Ad haec (4) quum aliqui ex huiusmodi quaestoribus, sicut ad nostram audientiam est perlatum, non sine multa temeritatis audacia et deceptione multiplici animarum indulgentias populo motu suo proprio de facto concedant, super votis dispensent (5), a periuriis, homicidiis et peccatis aliis sibi confitentes absolvant, male ablata incerta, data sibi aliqua pecuniae quantitate, remittant, tertiam aut quartam partem de poenitentiis iniunctis (6) relaxent, animas tres vel plures parentum vel amicorum illorum, qui eleemosynas eis conferunt, de purgatorio, (ut asserunt mendaciter,) extrahant, et ad gaudia paradisi perducant, benefactoribus locorum, quorum quaestores exsistunt, remissionem plenariam peccatorum indulgeant, et aliqui ex ipsis eos a poena et a (7) culpa, (ut eorum verbis utamur,) absolvant:  §1: Til dette, at nogle af disse afladshandlere, sådan som det er fremlagt for os, ikke uden megen vovet frækhed og bedrag af en mængde sjæle faktisk har givet aflad til folket, fordi de ville tjene penge, aflad, som dispenserede fra et aflagt løfte, som absolverede, mente de selv, fra mened, drab og andre synder, som eftergav de usikre pålagte onder, når blot de fik tilstrækkelig mange penge, som lod falde den tredie eller fjerde del af den pålagte bod, som uddrog fra skærsilden tre eller flere af forfædrenes eller vennernes sjæle, (som de løgnagtigt påstod), når de overlod dem barmhjertighedsgerninger, og som førte dem ind til paradisets glæde, til velsignelsernes steder, som de var forhandlere af, og som gav aflad til den fulde eftergivelse af synderne; andre af dem har absolveret dem fra straffen og brøden (for nu at bruge deres egne ord): 
7  nos, abusus huiusmodi, per quos censura vilescit ecclesiastica et clavium ecclesiae auctoritas ducitur (8*) in contemptum, omnimode aboleri volentes, ea per quoscunque quaestores fieri vel attentari de cetero districtius inhibemus, omnia et singula privilegia, si qua super praemissis vel eorum aliquo sint (9) aliquibus locis, ordinibus vel personis quaestorum huiusmodi quomodocunque (10) concessa, ne ipsorum praetextu sit eis materia talia ulterius praesumendi, auctoritate apostolica quantum ad praemissa penitus revocantes.  til alt dette siger vi, at den slags misbrug, hvorigennem det kirkelige opsyn gøres billigt og nøglernes kirkelige autoritet føres i foragt, vil vi på enhver måde skal ophøre, og vi forbyder skarpt, at dette kan ske, ligegyldigt ved hvilke afladshandlere, eller at det kan finde sted i øvrigt ved ethvert privilegium overhovedet, hvis de på en eller anden måde er tilstået ordener eller personer eller nogle af deres steder, at ikke den slags sager ved deres dårlige eksempel skal gå ud over det, der er foreskrevet, så vi ved vor pavelige autoritet helt skal tilbagekalde de tilladelser, der tidligere var givet. 
8  §. 2. Quaestores autem, qui deinceps in praemissis vel aliquo praemissiorum deliquerint, vel alias etiam quibuscunque suis privilegiis abusi fuerint, sic per locorum episcopos puniri volumus, nullo (1191) prorsus eisdem quaestoribus in hac parte privilegio suffragante, quod a suis temerariis ausibus, qui ubique, (ut communis habet assertio,) nimium excreverunt, poenae formidine propensius compescantur.  §2: Men de afladshandlere, som herefter forser sig mod det foreskrevne eller noget af det foreskrevne, eller misbruger andre af deres privilegier, dem vil vi, at biskopperne på hvert sted skal straffe, og de skal slet ikke gå i forbøn for afladshandlernes privilegier i denne henseende, for de skal gengældes for deres forvovede frækhed, som de udøver overalt (sådan som vi har almindelig oplysning om) med en forholdsvis stor straf. 
9 c
10
11
12
13
14
15
16 c
17 c
18 c
19 c
20 c
21 c
22 c
23 c
24 c
25 c
26 c
27 c
28 c
29 c
30 c
31 c
32 c
33 c
34 c
35 c
36 c
37 c
38 c
39 c
40 c
41 c
42 c
43 c
44 c
45 c
46 c
47 c
48 c
49 c
50 c
51 c
52 c
53 c
54 c
55 c
56 c
57 c
58 c
59 c
60 c
61 c
62 c
63 c
64 c
65 c
66 c
67 c
68 c
69 c
70 c
71 c
72 c
73 c
74 c
75 c
76 c
77 c
78 c
79 c
80 c
81 c
82 c
83 c
84 c
85 c
86 c
87 c
88 c
89 c
90 c

Noter: