Kurfyrst F. til Eck 24-7 1519


taget fra WABr 1, side 463.
 
1 Dem hochgelehrten und Wirdigen, unserem lieben Besundern, Herren Johann von Eck, Doctor etc. Til den højlærde og værdige mand, vor kære undersåt (?), Hr Johann von Eck, doktor m.m.
2 Von Gottes Gnaden Fryderick, Herzog zu Sachsen, Churfürst etc und Vicari etc.  Frederik, af Guds nåde hertug til Saksen, kurfyrst, m. m. vikar m.m.
3 Unsern Gruss zuvor. Hochgelehrter und Wirdiger, lieber Besunder! Als ihr uns jetzo geschrieben in Sachen, etlich Doctores unser Universität zu Wittenberg und die nächst gehalten Disputation zu Leypssig belangend, haben wir seines Inhalts hören lesen.  Først vor hilsen. Højlærde og værdige kære undersåt! Eftersom I nu har skrevet til os i sager, som har med nogle doktorer ved vort universitet i Wittenberg at gøre og har med den nylig afholdte disputation i Leipzig at gøre, har vi ladet dets indhold læse op for os. 
4 Nachdem ihr uns dann dieser Sachen halben hievor nichts geschrieben, und die Doctores von Wittenberg uns der Disputation kein Bericht getan, (n4) so wöllen wir ditz euer Schreiben an dieselben Doctores gelangen lassen, ihr Antwort und Unterricht darauf zu hören.  Eftersom I tidligere ikke har skrevet noget til os om denne sag og doktorerne i Wittenberg ikke har afleveret nogen beretning til os derom, så vil vi lade denne eders skrivelse tilgå disse doktorer, for at høre deres svar derpå og deres underretning derom. 
5 Und wo wir dann daraus befinden, dass etwas an euch ferrer zu gelangen vonnöten, soll euch auch unverhalten beleiben. Das haben wir euch nit bergen wöllen, dann euch zu Gnaden seind wir geneigt. Datum Aldenburg am Sonntag nach Maria Magdalena Anno Domini etc 1519. Jahr.  Og hvis vi så finder ud af, at det er nødvendigt at sende yderligere materiale til eder, skal det ufortøvet tilgå eder. Det har vi ikke villet skjule for eder, for vi er stadig nådig stemt overfor eder. Dato, Aldenburg søndag efter Maria Magdalene, år 1519. 
6

 

Noter: 
 

Note 1: Löscher note: Aus dem 9ten Wittenbergischen Theil, p. 53. b. dem ersten Jenaischen, p. 108. und dem ersten Altenburgischen, p. 120 sq.
 

Note 4: Kurfyrst Frederik var meget ivrig efter at høre, hvordan det var gået i Leipzig. Så der er nok ingen tvivl om, at han gennem sin sekretær, Spalatin, har fået at vide, hvad Luther skrev til denne den 20. juli. Blot v var det jo ikke nogen officiel beretning, stilet til ham.