Martin Luther, liv og skrifter 

Om denne side.

Tidstavle over Luthers skrifter. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 

Luther-tekster.
Før 1520
Ref. hovedværker.
Længere afhandl.
Eksegetiske værk.
Prædikener
Breve

Bordtaler:
Emner og skriftsteder.

Luther-biografier.
J. Köstlin
Köhler
P. Severinsen
Melanchthon. 1. 2Min hjemmeside overført fra stofanet. Indhold: Kristendom og islam; arbejdsløshed, Kaj Munk, Luther, Kierkegaard.

Ny dogmatik.

Luther-afhandlinger.
Kropatscheck.

English essays.
Mine småafhandl.
Mine længere afh. 
Kaj Munk og Martin Luther

Under sprogets herredømme.

Kierkegaard og Luther om Abraham.

Blogartikler om ”Den fremmede Luther”.

IDansk reformation
Gråbrødrekrøn.
Schrock
Confutatio
Malmøbogen

Fra før Luther blev reformator, fra 1517 til 1519

 1. Fra romerbrevsforelæsningen 1515-16. Under udarbejdelse.

 2. De 95 teser. På latin med dansk oversættelse. Med henvisninger til Luthers forklaringer (resolutioner), Sylvester Prierias' Dialogus og Luthers modskrift. .

 3. Luther og Tetzel. Tetzels afladsinstruktion. Luthers prædiken fra febr. 1518, Tetzels svar fra apr. 1518 og Luthers gensvar fra juni 1518. Tetzels og Wimpinas teser. Tetzels 50 Frankfurter-teser.

 4. Luthers prædiken om boden. April 1518. Latin, dansk.

 5. Luthers prædiken om forberedelse til nadveren. April 1518. Latin, tysk, dansk.

 6. Luthers beretning om 'den lutherske opstandelse', fra Wider Hans Wurst, 1541.

 7. Luther og Prierias: Prierias mod Luther 01, 02 og 03. Luthers svar: (WA 1,644-687) 01, 02, 03 og 04. Prierias' 'replica' og hans 'epitoma', (epi2) udgivet af Luther og med hans forord og bemærkninger. Desuden Prierias' 'errata et argumenta Martini Lutheri' i ret indskrænket udgave.

 8. Luthers resolution over de 95 teser (1518). res01; (W525) res02; (534) res03; (545) res04; (554) res05; (564) res06; (574) res07; (584) res08; (593) res09; (603) res10. (614-628)

 9. Luther og Cajetan. Latin og tysk med dansk oversættelse. Luthers stævning. Bullen 'unigenitus'. Cajetans afhandling om afladen. Cajetans afhandling om kirkens skat. Luthers breve før mødet med Cajetan (10-10og 11-10). Luthers beretning om mødet. I brev til Spalatin. Spalatins beretning. Dr Ruhels beretning. Luthers brev til Cajetan. Cajetans brev til Frederik den Vise og Luthers svar. Luthers appellation. Pavens bulle af 9-11 1518.

 10. Erklæringerne fra Køln og Løven universiteter. Luthers svar, fra marts 1520.

 11. Luthers underretning. Hans redegørelse for sine synspunkter efter mødet med kardinal Miltitz. Januar 1519.

 12. Luther og Eck. Alt på latin med dansk oversættelse. Luthers og Ecks 13 teser. Luthers resolution om pavens primat. Luthers disputation med Johannes Eck. Luthers resolution efter disputationen i Leipzig og uddrag af Ecks svarskrift. Luthers brev til Spalatin af 20-7 1519. Ecks brev til kurfyrst Frederik, kurfyrstens brev til Eck og Luthers svar. Karlstadts disputation med Eck.

 13. Luther og Emser. Emsers angreb, Luthers svar, Emsers gensvar. Fra 1521: Emsers svar på An den chr. Adel. Luthers svar. Emsers gensvar.

 14. Luther og Catharinus. Catharinus' svar på Luthers resolution om pavens primat. Luthers bog imod Catharinus. 01; 02; 03; 04; 05; Oversigt over diskussionen, herunder adgang til den del af Catharinus' bog, jeg har oversat. Argumenter fra Eck, Luther og Catharinus.

Luthers reformatoriske hovedværker:

 1. Om pavedømmet. Juni 1520. Skriftet skal muligvis underbygger Luthers 'arbejdshypotese': at paven var antikrist. Erlangertysk og dansk.

 2. Om de gode gerninger, fra maj 1520.

 3. Luthers Gebetbüchlein, forløberen for den lille katekismus.

 4. An den christlichen Adel deutscher Nation. Luthers stridsskrift fra august 1520. Erlangertysk og dansk.

 5. De captivitate, Om kirkens babyloniske fangenskab. September 1520. Indledning. Om messen. Om dåben. Om boden. Om konfirmationen. Om ægteskabet. Om ordinationen. Om den sidste olie. Afslutning.

 6. Om et kristen menneskes frihed. September 1520. Luthers 'forklaring' overfor paven. Gammel-tysk og dansk.

 7. Pavens bulle og Luthers svar. Pavens bulle; artiklerne. Imod Ecks bulle. Luthers første svar. Luthers assertio: Indledning: ass01#1; artikel 1; 2; 3; artikel 15; artikel 31;  Den tyske udgave: Indledning: assty01#1; artikel 1; artikel 3; artikel 7; artikel 16; artikel 26.

 8. Luther om begivenhederne i Worms, mel-worms2.

 9. Luther og Latomus. Latomus' svar på Luthers resolution efter Leipzig-disputationen 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 13, 14). Luthers svar til Latomus 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07). Oversigt over diskussionen.

 10. Pariseruniversitetets erklæring af 15. april 1521, med Luthers oversættelse til tysk og hans bemærkninger.

 11. Pave Hadrian den Sjettes skrivelse til Bamberg oversat og kommenteret af Luther. (Juli 1523)

 12. Melanchthons gendrivelse af parisernes teser. (02).

 13. Formaning til ikke at gøre oprør, 1522. (Erlangertysk, dansk)

 14. To modstridende kejserlige bud, 1524, i anledning af Nürnberg-rigsdagen.

 15. Begrundelse for at have brændt bullen og den gejstlige ret den 10-12 1520.

Længere afhandlinger af Luther:

 1. Themata de votis. 139 teser om munkeløfterne.

 2. De votis monasticis. Om munkeløfterne. Luthers vel nok mest indflydelsesrige skrift, som bevirkede, at klostre i tusindtal over hele Nordeuropa blev nedrevet eller brugt til andet formål. Det blev skrevet som i en rus på 14 dage i efteråret 1521 på Wartburg og udkom i begyndelsen af 1522. Latin og dansk.

 3. De missa abroganda priuata, 1522. Latin, tysk og dansk.

 4. Om den trælbundne vilje. 1525. Latin og dansk: serv-arbit01; med indholdsoversigt. Erasmus' De libero arbitrio (1524): eras1. eras2; eras3. Erasmus' svar: Hyperaspistes, se: serv-arbit01.

 5. Imod den falske gejstlige stand, 1522. Anden afdeling.

 6. Von Menschen-Lehre zu meiden, 1522.

 7. Om menighedens ret til at indsætte præster. 1523. mgh-ret.

 8. Hvor langt skal man adlyde statsmagten? Erlanger-tysk og dansk. Fra 1523. Oversigt over argumenter.

 9. Skrifter fra bondekrigen 1525, oversigt.

 10. Kan soldater også have Guds nåde. Erlanger-tysk og dansk. Fra 1526.

 11. Om pesten i Wittenberg, 1527.

 12. Om gendøberne, 1528.

 13. Om krigen mod tyrkerne, 1529. Erlanger-tysk og dansk. Hærprædiken imod tyrkerne, 1530.

 14. Forord til Richardus' tyrkerberetning.

 15. Om fyrstens behandling af døberne. 1536.

 16. Luthers 1. antinomer-disputation1, 2. antinomer-dispitation1, 1537.

 17. Forord til koranen.

 18. Broder Richardus' ”Confutatio Alcorani” oversat af Luther. Luther forord her. Luthers epilog her.

 19. Luthers fortale til de samlede latinske værker, 1545. Latin, dansk og engelsk.

Eksegetiske værker.

 1. Kommentar til Genesis 1. Genesis 3: Gen 9. Gen 22a. gen22b. Latin, dansk.

 2. Kommentar til Salme 51. Latin, dansk. Sl51a; sl51b; sl51c; sl51d. Indledning: sl51a#1; vers 3: sl51a#61; vers 4: sl52b#47; vers 5: sl52b#75; vers 6: sl52c#11; vers 7: sl52c#70; vers 8: sl52d#9;

 3. Kommentar til 1 Kor 7 fra 1523.  Tysk, dansk.

 4. 1 Petersbrev udlagt. 1523. Erlangertysk, dansk.

 5. Store Galaterbrevskommentar, Luthers "dogmatik" (ufærdig). ( selv)

 6. Diverse nytestamentlige skrifter. Romerbrevet. 1 Korintherbrev. 2 Korintherbrev. Galaterbrevet. Filemonbrevet.

Prædikener

 1. Bjergprædikenen. Nogle dele af en prædikenrække, Luther holdt i 1531. Luthers fortale og indholdsoversigt (bjerg00).

 2. Prædiken fra 28. marts 1521, skærtorsdag i Wittenberg.

 3. Prædiken fra 7. april 1521, holdt i Erfurt på vej mod Worms, over Joh 20,19ff.

 4. Prædiken over Luk 17,11-20, 14. s. e. trin, 1521.

 5. Prædiken til Hellig tre kongers dag, september 1521. 05. 06. 07.

 6. Prædiken om arvesynden. 1522.

 7. Prædiken over Matt 18,22-35, den gældbundne tjener, fra kirkepostillen, 1523.

 8. Prædiken den 10-3 1522, nr to af "invocavitprædikerne", de prædikener, Luther holdt ved tilbagekomsten til Wittenberg.

 9. Prædiken over Luk 16,19-31: Den rige mand og Lazarus, særtryk 1523. Erl 18,261-268.

 10. Prædiken over Luk 16,19-31: Den rige mand og Lazarus, kirkepostillen 1522, Erl 13,1-16.

 11. Prædiken over Hebr 13,4 fra 1531 og 1536. Prædiken om ægteskab og samliv. Erl 18,269-302.

 12. Prædiken over Mark 7,31-37 (Effata) fra 1538.

 13. Prædiken fra Kirkepostillen 1544 over Matt 8,1-13, Erl 11,50-70.

Breve

 1. Luther til Staupitz 31-3 1518.

 2. Luther til Spalatin 10-10 1518.

 3. Luther til Melanchthon 11-10 1518.

 4. Luther til Cajetan 17-10 1518.

 5. Cajetan til Frederik den Vise 25-10 1518. Luthers svar.

 6. Luther til Wenceslaus Link. 11-12 1518.

 7. Luther til Spalatin 20-7 1519.

 8. Eck 22-7 1519 til kurfyrst Frederik, kurfyrstens brev til Eck og Luthers svar.

 9. Luther til Spalatin 14-2 1520.

 10. Luther til Spalatin 24-2 1520.

 11. Luther til Spalatin 21-12 1520.

 12. Luther til Staupitz 9-2 1521.

 13. Luther til Melanchthon, maj og juli 1521.

 14. Luther til Melanchthon 1-8 1521.

 15. Luther til Spalatin 11-11 1521.

 16. Luther til ærkebiskop Albrecht af Mainz. 1-12 1521 og Albrechts svar (på dansk)

 17. Luther til kurfyrst Frederik den Vise. 5-3 1522.

 18. Luther til kurfyrst Albrecht af Mainz. 14-2 1524. Koestlin5,7#76.

 19. Luther til kurfyrsten og fyrst Johann 21-8 1524. (Om Thomas Münzer).

 20. Luther til Johann Rühel, 4-5 25.

 21. Luther til kurfyrst Johann Friedrich og hertug Moritz, 7-4 1542. (Wurzen-fejden).

 22. Luther til kansler Brück, 8-4 1542.

 23. Luther til kurfyrst Johann Friedrich 9-4 1542.

 24. Luther til kansler Brück, 12-4 1542.

Bordtaler:

1. Om Rom 1,17, tårnoplevelsen.

Mine kommentarer, korte

 1. Småiagttagelser til "Om munkeløfterne".

 2. Opgør med Luther II på basis af "Om et kristenmenneskes frihed".

 3. Luthers reformatoriske gennembrud.

 4. Panormitanus.

 5. Den skæbnesvangre forveksling.

 6. Ændringer i Luthers synspunkter.

 7. Law and Gospel reconsidered (18-1 03)

 8. Om den finske Luther-interpretation (artikel i Præstefore. Blad).

 9. To tidsaldre støder sammen -- disputationen i Leipzig.

 10. Luthers skærsildsforståelse.

 11. Luthers martyrteologi.

Mine kommentarer, længere

 1. Reformation på en misforståelse?

 2. Luther var ikke lutheraner! Luthers kommentar til bjergprædikenen, undersøgt og kritiseret, bjergprædikenen udlagt fænomenologisk, m. m.

 3. Kaj Munk og Martin Luther.

 4. Var Paulus skinsyg? Afhandling af mig fra 1983.

 5. Fra Ptolemæus til Copernikus. Afhandling fra 2008. Herunder 2 Kor 10-13.

 6. Dogmatiske Brokker, dogmatik ud fra Luther og Erasmus.

 7. Synd tappert, forsøg på forklaring ud fra Luthers breve til Melanchthon.

My English commentaries.

 1. Luther criticized.

 2. Luther's Repression.

Andre værker

 1. Dokumente zur Causa Lutheri, om Cajetan. (privat; linket virker ikke)

 2. Thomas Aquineren om aflad. (privat; linket virker ikke)

 3.  Die Funktion der Disputation im Ablauf der Reformationsgeschichte.htm   af Pfnuer. (privat, linket virker ikke)

 4. W. Köhler: Luther und die Kirchengeschichte1, (2) 1900.

 5. Nikolaus Paulus: Geschichte des Ablasses: indhold; 1-08; 1-20; 2-18; (privat; linket virker ikke)

 6. Leif Grane: Luther og Rom, fra Føniks 1990,3. (privat; linket virker ikke)

 7. Johan Huss. De ecclesia, på engelsk. På latin, engelsk og dansk, i uddrag. (privat; linket virker ikke)

 8. Olivier: Luthers liv. (privat; linket virker ikke)

 9. Julius Köstlin: Martin Luther, sein Leben und seine Schriften, 1883. Lille uddrag, tysk

 10. Julius Koestlin: Life of Luther, hele bogen fra internettet.

 11. Doelschius fra 1520.

 12. Melanchthons Luther-biografi fra 1546: 1) om Luthers liv; 2) om Luthers indstævning til Worms.

 13. Bernhard Poschmann: Der Ablass im Licht der Bussgeschichte, 1948. (privat; linket virker ikke)

 14. Kritik af en bog om Dölsch. (privat; linket virker ikke)

 15. Kropatscheck: Dölsch.

 16. Melanchthon og Agricola. Af Timothy J. Wengert. (privat; linket virker ikke)

 17. Uddrag fra Friedbergs internetudgave af Gratian.

 18. Niels Nøjgaard: Om Begrebet Synd hos Luther, 1929. (privat, linket virker ikke)

 19. Henrik Tronier: Rum og krop som tankeform i antik hermeneutik og urkristendommens Kristusfigur. (privat, linket virker ikke)

 20. Bo Kristian Holm: Grace and reciprocity (privat, linket virker ikke) boholm.

 21. Volker Leppin: Martin Luther (privat, linket virker ikke) leppin.

 22. Ukendt: Luthers Tårnoplevelse. (privat, linket virker ikke). Taarnoplevelse.

 23. Luthers genesiskommentar på engelsk.

 24. Håndstøttefigur fra Visborg kirke.

Nytestamentlige tekster.

Matt 5-7. nt-matto5, nt-matt06. nt-matt07.
Galaterbrevet. gal.
2 Kor 10-13. 2kor.
Filemonbrevet. filem.

Om denne side

På denne side findes en del Luther-tekster, på latin og tysk, med oversættelse til dansk, i nogle tilfælde engelsk. Desuden nogle Luther-biografier i uddrag.

Webmaster er Ricardt Riis, Horsens. (rriis@mail1.stofanet.dk). Se også min anden hjemmeside http://home1.stofanet.dk/klostersogn

Grunden til, at jeg har oprettet denne web-site, er, at jeg synes, vi har altfor få Luther-tekster på nettet. Katolikkerne er langt foran os på det felt. Og da jeg så i mine Luther-studier har haft for vane at skrive en række tekster ned, er besværet ved at lægge teksterne ud på nettet ret lille. Og hvorfor så ikke gøre det?

Teksterne er sat op i skemaer, med den oprindelige tekst, på tysk eller latin, til venstre og min oversættelser deraf til højre. Enkelte tekster har også en engelsk oversættelse. Hver celle i skemaet har et bogmærke knyttet til sig, dets betegnelse ses i venstre celle med småt. Vil man knytte et link til en bestemt del af disse Luthertekster, kan man bruge disse bogmærker og altså ramme ret præcist.
 

Tidstavle over de her gengivne Lutherskrifter

1517.

1518.

1519.

1520.

1521.

1522.

1523.

1524.

1525.

1526.

1527.

1528.

  Om gendøberne, 1528.

1529.

1530.

1531.

1532.

 

1533.

 

1534.

 

1535.


1536.

Om fyrstens behandling af døberne.1537.

1538. Prædiken over Mark 7,31-37 (Effata).

1539.

1540.

1541.

1542.

Broder Richardus' ”Confutatio Alcorani” oversat af Luther. Luther forord her. Luthers epilog her.

1543.

Forord til koranen.
 

1544.


1545.

1546.